Praktijk Levensvisie   
 

Mijn visie op het veranderende leven astrologisch bekeken (Saturnus in Waterman).

De wereld veranderd om ons heen en we krijgen een gevoel achter de feiten aan te lopen. Alles versneld in rap tempo en er komen vele veranderingen op ons af. We moeten leren  omgaan met een nieuwe samenleving terwijl we nog ons oude systeem in ons dragen. Het voelt een beetje ontheemd, je wilt vooruit maar het juiste moment is nog niet daar en je raakt gefrustreerd over tegenslag die je leven stil legt en verlamt. Het leven is niet meer hetzelfde als voor de corona crisis en je moet wennen aan al die nieuwe omgangsvormen. 

Astrologisch gezien zijn gaan we van het Vissen tijdperk naar het Watermantijdperk. Van massagedachten en opoffering en religieuze onderdrukking naar individuele persoonlijke ontwikkeling en zelfbewustwording en waarbij groepsbelang uiteindelijk belangrijker wordt dan het individuele belang.

In dat kader kun je de ontwikkelingen van de afgelopen jaren bekijken en dan zie je dat er echt een verschuiving van persoonlijke ego-belangen, van Ik-gerichtheid naar een meer zielsgerichtheid verschuift. Wat is belangrijk voor je zielepad, waar ligt je passie en wat ik doe en veroorzaak komt een ander ten goede. Je gaat handelen vanuit verantwoordelijkheid voor je omgeving en dat wat goed is voor de aarde zelf. 

Dit vormt het uitgangspunt en hierdoor vinden verschuivingen plaats op aarde in het menselijk bewustzijn. Het gaat om het groter geheel. Dat wat verder reikt dan je eigen persoonlijke wereldje, dat wat vanuit je hart wordt gedaan en waar je verantwoordelijkheid voor kan en wil gaan dragen.

Verantwoordelijkheid ervaart men vaak als iets zwaars, een last op je schouders, werkdruk maar kan ook gezien worden als een veilig kader waar van uit je handelt. Een kader waarin je je eigen taken uitvoert en daar verantwoording voor draagt. Een taak die je plezier geeft maar die je ook tegelijkertijd begrensd. Het leren grenzen aangeven is een van de leerprocessen van Saturnus en als je dat goed kan, kan je goed omgaan met je eigen verantwoordelijkheden. Je moet weten waar en wat de grenzen zijn om niet overbelast te raken of om taken te mijden die je te zwaar lijken.

Verantwoording dragen voor het goed voor jezelf zorgen is een mooi begin om ook voor anderen en de aarde zelf te zorgen. Saturnus gaat van Steenbok, (conjunctie Pluto) naar Waterman en zal nog een keer in 2020 terug komen in de Steenbok. De retrograde beweging is een periode van introspectie, een naar binnen gekeerde energie, zelfreflectie en overdenken wat het beste bij je past. wat zijn je volgende stappen, wat kan ik dragen?

Als Saturnus voor de derde keer (direct) terug de Waterman in gaat lopen dan pas voelen we een versnelling in de beweging komen, het leven kan weer vooruit en je kan nieuwe taken, vormen, structuren beter plaatsen. Het uitgangspunt van draagkracht wordt nu meer op groepsbelangen gelegd. Eigen belangen worden groeps geïndiceerde belangen. 

De wereld evalueert en wij mensen op aarde kunnen zorgen voor een gezonde ontwikkeling hierin door meer verantwoording voor al het leven op aarde te nemen. Goed te zijn voor mensen, dieren, planten en al het leven op de planeet.

Visie van Jacques Suijkerbuijk m.b.t. Corona crisis 2020 (in het Duits geschreven).

Onderstaande tekst is geschreven door mijn broer Jacques Suijkerbuijk wonende te Grafing in Duitsland. hij schrijft regelmatig een nieuwsbrief waarbij hij een aanzet geeft zelf kritisch na te denken en bewust te worden van wat het leven dat je zelf creëert met je doet.  

Ingevoegd Gedachten over de Corona crisis